KHOÁ HỌC

HCM - 3/2 Khai giảng Lớp Digital...

Khóa Học Dành Cho Những Bạn Muốn Bắt Đầu Học Digital Marketing Để Khởi Đầu Sự...

HCM - 12/11 Khai giảng lớp Digital...

Khoá học được thiết kế dành cho các bạn muốn tìm hiểu kỹ năng xây dựng kế hoạch...

HCM - 11/11 Khai Giảng Lớp Social...

Khoá học được thiết kế dành cho các bạn muốn tìm hiểu thêm kỹ năng xây dựng kế...

HCM - 03/12 Khai Giảng Lớp Digital...

Khoá học được thiết kế dành cho các bạn muốn tìm hiểu thêm kỹ năng xây dựng...

HCM - 20/01 Lớp Performance Media

Chương trình đào tạo nghề Media Optimizer - Thực hành chạy quảng cáo Google...

HCM - 25/11 PR Communication

Chương trình đào tạo nghề PR - Quan hệ công chúng, dành cho các bạn sinh viên,...

HCM - 27/8 Digital Creative...

Chương trình đào tạo Creative Executive cho các Digital Creative Agency, và các...

HCM - 07/01 Content Creation...

Chương trình đào tạo nghề Content Marketing Producer cho các bạn yêu thích viết...

Hà Nội - 16/01 Khoá Học Digital...

Chương trình đào tạo kiến thức Digital Marketing Management cho các Digital...

HCM - 25/11 Khai Giảng Lớp...

Chương trình đào tạo nghề Event, Activation cung cấp kiến thức về Event...

Hà Nội - 4/11 Khai Giảng Lớp...

Chương trình đào tạo nghề Media Planner/Media Account Executive - Media Agency,...

25/11 Khai Giảng Lớp Human Resource...

Chương trình đào tạo nghề HR, cung cấp kiến thức nền tảng về khái quát tất cả...