Khoá học dành cho các bạn có kinh nghiệm làm việc trong ngành Digital Marketing

Đối Tượng Học Tập

Các bạn đang làm việc trong ngành digital marketing mong muốn thăng tiến lên vị trí Leader

Các bạn làm marketing manager muốn tìm hiểu về kiến thức Digital Marketing 

Nội Dung Khóa Học: 12 Chủ Đề

1. TÌM HIỂU VỀ STRATEGY - CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ TĂNG TRƯỞNG

 • Tìm hiểu cấu trúc của chiến lược marketing: Product, Brand, Marketing, Communication, Planning, KPI 
 • Tìm hiểu về target customer bằng cách phân khúc thị trường: Market segmentation 

2. TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM PRODUCT MARKETING 

 • Các 11 loại sản phẩm tồn tại trong thị trường và 8 oại lợi ích của sản phẩm 
 • Vẽ sơ đồ perceptual map về định vị sản phẩm qua case study ngành giáo dục: RMIT, Udemy, Coursera etc

3. QUI TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢN THƯƠNG HIỆU BRAND PLATFORM 

 • Tìm hiểu về nền tản thương hiệu từ thấu hiểu tập khách hàng đến bản chất của thương hiệu
 • Tìm hiểu brand mission, vission, purpose, 12 cá tính thương hiệu, định vị thương hiệu, thuộc tính thương hiệu, ý tưởng thương hiệu

4. QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH MARKETING COMMUNICATION 

 • Phân tích thị trường, lập chiến lược marketing, ứng dụng marketing mix
 • Tìm hiểu mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tiếp thị, mục tiêu truyền thông cho Brand KPI 

5. QUI TRÌNH MARKETING PLANNING 

 • Cách Lên kế hoạch tiếp thị theo qui trình: right audience, right message, right place, right time 
 • Học về sơ đồ tiếp thị communication framwork theo mô hình planing AIDA 

6. QUI TRÌNH TRUYỀN THÔNG COMMUNICATION 

 • Các các thương hiệu giao tiếp với khách hàng qua communication platform 
 • Từ brand idea - ý tưởng thương hiểu nghĩ ra Communication idea - Ý tưởng truyền thông 

7. TIẾP THỊ QUA CÁC KÊNH DIGITAL MEDIA MARKETING 

 • Cách loại digital ads: SEM, Display Ads, FB Ads, Tik Tok Ads, Shopee Ads 
 • Vai trò của các kênh digital marketing trong kế hoạch tổng thể

8. TIẾP THỊ QUA CÁC KÊNH SOCIAL MEDIA MARKETING 

 • Vai trò của các kênh social media marketing tạo nội dung tương tác viral marketing 
 • Tìm hiểu các công cụ social media: KOLs marketing, Community marketing, minigames etc

9. CÁC THIẾT LẬP VÀ ƯỚC LƯỢNG MARKETING KPI

 • Các phương pháp tính số từ media KPI cho đến platform KPI đến sales KPI
 • Thực hành cách tính các chỉ số KPI

10. THỰC HÀNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 

 • Cách thương hiệu mới hướng tới giải quyết nhu cầu khách hàng 
 • Lập kế hoạch truyền thông qua các kênh Digital Marketing 

11. SỬA BÀI VÀ THUYẾT TRÌNH CUỐI KHOÁ

 • Gỉang viên dẫn dắt học viên xây dựng brand essence - Bản sắc của thương hiệu, brand idea - Ý tưởng thương hiệu, commuication idea - Ý tưởng truyền thông 
 • Lên chiến lược digital marketing cho thương hiệu mới

12. SỬA BÀI VÀ THUYẾT TRÌNH CUỐI KHOÁ

 • Học viên thuyết trình 
 • Giảng viên góp ý và sửa bài

Giảng Viên: Vũ Trần - Digital Sales Performance Assistant Manager, Hanwha Life VN

Có 12 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo từ vị trí Digital Media Manager - Sofresh, Digital Sales Manager - Prudential Finance, Senior Marketing Manager - Me Corp, Performance Marketing Manager - LINE Corp, Marketing Manager - Vntrip đã trãi qua làm digital media cho các nhãn hàng Pepsi, THP, Uniliver, và chạy doanh số digital sales cho Prudential Finance, Game Mobile Online 

Xem sự nghiệp chi tiết tại: www.linkedin.com/in/hoang-ha-phung-87b39421

Facebook: https://www.facebook.com/Vu.droom/

Học phí: 6,000,000

Khai Giảng: 7/5

Lịch Học: Sáng 8:30 - 12:30 AM

Thời Lượng: 4 tiếng/ buổi (Tổng 32 tiếng) - 8 buổi

Địa Điểm: Học online 

Chia sẻ bài viết

Đăng ký học

Họ Tên:
Nghề Nghiệp:
Số điện thoại:
Email: