Người Kể Câu chuyện Thương Hiệu Trên Digital Marketing

Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm mà người ta muốn và các doanh nghiệp cần. Chúng tôi là đối với những người nắm lấy sức mạnh biến đổi của kỹ thuật số. Chúng tôi hướng dẫn các thương hiệu thông qua ba nền tảng cung cấp của chúng tôi: chuyển đổi kinh doanh, phát triển kinh nghiệm và kích hoạt thương mại.

Chúng tôi là Mirum.

Văn Hóa Chấp Nhận Những Tài Năng

văn phòng Mirum trên toàn thế giới có chung một nền văn hóa chung và cách suy nghĩ: niềm đam mê và chuyên môn của chúng tôi là trong sự đổi mới, thiết kế, dữ liệu, tiếp thị và công nghệ mà các ổ đĩa chuyển đổi kinh doanh trong một thế giới không ngừng phát triển hành vi và kỳ vọng.

Chúng tôi không bao giờ ngừng tìm kiếm những người tài năng luôn tìm ra câu trả lời mới. Khi có người thắc mắc về Digital Marketing khó có thể được thực hiện, chúng tôi nghĩ rằng 'có'. Chúng tôi không ngừng tự hỏi về thế giới xung quanh chúng ta. Đó là những gì làm cho chúng ta nhanh nhẹn và cởi mở cho những gì là chưa được phát hiện.

Chúng tôi là những nhà thám hiểm.

Website: www.mirumagency..com

Chia sẻ bài viết